ปฏิทินข่าว : เซเว่นฯ ผนึกกำลังชาวเชียงใหม่ รวมพลังจิตอาสา รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

ฝากข่าว โดย :

ปฏิทินข่าว

___________________________________________________________________________________

 

เซเว่นฯ ผนึกกำลังชาวเชียงใหม่

รวมพลังจิตอาสา รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

 

จรัสศรี ทิวัตถ์มั่นเจริญ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ในฐานะประธานชมรมจิตอาสา พนักงานซีพี ออลล์ และ นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะพนักงานชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์และพนักงานร้านเซเว่นฯ จัดเดินรณรงค์ “เชียงใหม่เมืองสะอาด ปราศจากถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมกัน “ลด ละ เลิก” ใช้ถุงพลาสติก ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่