บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบเงินให้กับกระทรวง พม. จำนวนเงิน 255,555 บาท ในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีย์ “BROTHERS The Series รักนะน้องชาย รักนายครับผม”

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบเงินให้กับกระทรวง พม. จำนวนเงิน 255,555 บาท
ในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีย์ “BROTHERS The Series รักนะน้องชาย รักนายครับผม

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ (คนซ้าย) ประธานกรรมการบริหารฯ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ SKYMED มอบเงินภายในงานเปิดตัวซีรีย์ “BROTHERS The Series รักนะน้องชาย รักนายครับผม ผลิตโดย บริษัท จีทีอี เกรท ทู เอสท์ จำกัด โดยมอบให้แก่ างสาวแรมรุ้ง วรวัธ (คนขวา) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนเงิน 255,555 บาท สำหรับในการช่วยเหลือสังคมภายใต้การดำเนินงานของกระทรวง พม. อาทิ ด้านเด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา เป็นต้น ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC เมื่อเร็ว ๆ นี้

*   *   *   *   *   *   *   *