บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมฉลองวันเด็ก มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนรวม 75 เครื่อง

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัลและข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์www.yellowpages.co.th ดำเนินธุรกิจเคียงข้างธุรกิจไทยมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ และบริการจัดทำระบบคอลเซ็นเตอร์เพื่อองค์กร (Outsourced Contact Center) ได้ร่วมแสดงพลังแห่งการให้เพื่อสังคม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value – CSV) โดยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อปูรากฐานอนาคตของชาติอย่างยั่งยืน

นางสาวกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทเราเป็นบริษัทด้านการให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สิ่งที่เหมาะสมมอบให้จึงเป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุดให้กับเด็ก เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้ เสริมทักษะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้มอบโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเยาวชน เพื่อให้ทุกคนเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตให้ประเทศเราต่อไป”

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้มอบให้โรงเรียน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 75 เครื่อง ได้แก่

  1. โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20 เครื่อง
  2. โรงเรียนวัดเพรางาย จ.นนทบุรี จำนวน 8 เครื่อง กรมยุทธโยธาทหารบก เป็นตัวแทนที่จะส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปให้โรงเรียน
  3. โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี จำนวน 7 เครื่อง กรมยุทธโยธาทหารบก เป็นตัวแทนที่จะส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปให้โรงเรียน
  4. โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ จ.ขอนแก่น จำนวน 15 เครื่อง
  5. โรงเรียนวัดโคกเขมา จ.นครปฐม จำนวน 10 เครื่อง
  6. โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 15 เครื่อง

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคมจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจและสังคมเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆ กันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน