นิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการต่อยอดธุรกิจ”

ฝากข่าว โดย :

เนื่องในโอกาส 10 ปี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดกรปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการต่อยอดธุรกิจ” กับ Guest Speaker 3 ท่านมากความรู้และประสบการณ์ นำนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารใช้ต่อยอดธุรกิจ พร้อมทั้งจะมาสร้าง Inspiration ให้กับทุกท่าน ได้แก่ คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี ผู้ประกอบการร้าน Penguin Eat Shubu, คุณบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต Content Creator รายการ Foodwork ออกอากาศทางช่อง Thai PBS และ คุณอรุณกร จิระเดชประไพ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ ผู้อยู่เบื้องหลัง Travel Tech และพิเศษด้วยการ Show-off ผลงานนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

ผู้ที่สนใจสามารถคลิกสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ : https://forms.gle/pxCGSeRxjZyCi49W6 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทีมงานจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมการสัมมนาไปให้ที่อีเมล์ของท่านเพื่อเป็นการยืนยัน การเข้าร่วมงานก่อนวันสัมมนาอีกครั้ง