นิเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ฝากข่าว โดย :

นิเทศ@นิด้า

Master of Arts Programme in Communication Management with Data Analytics

ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่สนใจการสื่อสาร ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์

*อาวุธสำคัญของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

* สร้างโอกาสทางการตลาดด้วย Big Data Analytics

* เรียนรู้การจัดการกับ DATA เชิงนิเทศศาสตร์

* บริหารจัดการ และวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

สอนแบบเน้นประสบการณ์จริงจากการทำงาน โดยวิทยากรประจำสาขากูรูด้าน Data Analytics แนวหน้าชั้นนำของไทย

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)

ระยะเวลาการรับสมัคร

ภาคปกติ : เปิดรับสมัคร – 15 ตุลาคม 2564

ภาคพิเศษ : เปิดรับสมัคร – 5 พฤศจิกายน 2564

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลา 2 ปี อาจจบได้เพียง 1.5 ปีเท่านั้น!

ภาคปกติ : เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 97,000 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 240,000 บาท

พิเศษ! ทุนส่งเสริมการศึกษา (เฉพาะภาคปกติ)

ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรีและมีค่าใช้จ่ายสนับสนุน

ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรีเฉพาะค่าหน่วยกิต

ทุนประเภทที่ 3 ออกค่าหน่วยกิตให้กึ่งหนึ่ง

สนใจสมัครออนไลน์ ได้ที่

Website : entrance.nida.ac.th/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : เด็ก นิเทศ BIG DATA facebook.com/deknitadebigdata/

Twitter : deknitadebigdata twitter.com/deknitadedata

Website : gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php?id=15

สอบถามข้อมูลโทร

0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690