นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พ.ย. 64

ฝากข่าว โดย :

นิด้า

หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี”

เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์

นิเทศนิด้าพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาในทุกสาขา เราเป็นสถาบันของรัฐที่มีทุนการศึกษาให้ทุกปีและทุกประเภท เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม จึงจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มกำลัง

เพื่อผลักดันให้นักศึกษาของเราเป็นตัวจริงในทุกด้าน ทั้งการประยุกต์ศาสตร์แห่งแนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ ร่วมกับนวัตกรรมการสื่อสาร มาปรับใช้ในการทำงานจริงอย่างมืออาชีพ

การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้

🔷โดยทุนการศึกษามี 3 ประเภท

🔹ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรี 100% พร้อมเงินเดือน

🔹ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรี 100% (ไม่มีเงินเดือน)

🔹ทุนประเภทที่ 3 เรียนฟรี 50% (คณะช่วยออกค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่ง)

ค่าใช้จ่าย

แบบ 1 (1.1) ประมาณ 547,500 บาท

แบบ 2 (2.1) ประมาณ 667,500 บาท

>> ดูรายละเอียดและคุณสมบัติผู้รับทุนได้ที่ : gscm.nida.ac.th/th/admission.php 👉วิธีการสมัครสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. สมัครแบบออฟไลน์ สามารถขอรับใบสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2. สมัครออนไลน์ ได้ที่ entrance.nida.ac.th/ (กรณีต้องการสมัครขอทุนการศึกษาสามารถเลือกประเภททุนที่ต้องการสมัครในเว็บไซต์รับสมัครได้เลย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร โทร. 090-678-4690 หรือ Inbox facebook.com/NitadeNida

#ปอเอกนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า #gscmnida #อาจารย์นิเทศนิด้า