นิเทศศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัคร ป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค.

ฝากข่าว โดย :

สร้างประสบการณ์แบบเสมือนในการตลาดยุคดิจิทัล

  หลักสูตร ปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม นิเทศ@นิด้า

  เรียนแค่ 1.5 ปี เฉพาะเสาร์อาทิตย์

📍นิเทศ@นิด้าเปิดวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบประยุกต์ และวิชาเทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร ที่ช่วยให้ออกแบบประสบการณ์เสมือนจริงให้กับผู้บริโภคยุคใหม่

นิเทศ@นิด้า มีสาขาให้เลือกทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้

 🔷Innovative Marketing and Digital Communication

 🔷Innovative Digital Communication for Creative Industries

 🔷Innovative Communication and Campaign for Social Change

เดือนภาษาอังกฤษ

 📌คณะฯ ขยายเวลารับสมัครป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 63 นี้นะคะ

 🔍ข้อมูลเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php โทร. 090-678-4690

จึง้รียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอบคุณค่ะ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิเทศศาสตร์ นิด้า

Related Posts