นิเทศ @นิด้า เปิดรับสมัครปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ฝากข่าว โดย :

นิด้า

มาแล้วจ้า สาขาที่มีให้เลือกถึง 4 วิชาเอก นั่นก็คือสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

สาขาเอกที่ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันไปจ้า 😍

  • สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล(Innovative Marketing and Digital Communication – i-Digital Marketing)
  • สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์(Innovative Digital Communication for Creative Industries – i-Creative)
  • สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม(Innovative Social Media Communication (i-Social Media)
  • สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน(Innovative Communication for Health and Sustainable Social Mobilization (i – Health Communication and Sustainability)

เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ ส่วนเลือกสถาบันที่ใช่ต้องที่ #นิเทศนิด้า เท่านั้น

เปิดรับสมัครปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

  • ภาคปกติ : เรียนจันทร์-ศุกร์            วันนี้ – 6 พ.ค. 65
  • ภาคพิเศษ : เรียน เสาร์-อาทิตย์      ครั้งที่ 2: เม.ย – 10 มิ.ย 65

Eng Program:  วันนี้ – 22 เม.ย. 65

  • กรณีขอรับทุนการศึกษา (เฉพาะภาคปกติ)            วันนี้ – 6 พ.ค. 65

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรปริญญาโทที่ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php?id=14

สอบถามข้อมูลโทร. 0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690

หรือ Inbox web.facebook.com/NitadeNida