นิทรรศการภาพเขียน L’art de Marsiภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

ฝากข่าว โดย :

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ         เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน “L’art de Marsi”    ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) และองค์กรเอกชนอื่นๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2555 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันก่อน

นิทรรศการภาพเขียน L’art de Marsi เฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-19.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (หอศิลป์ฯหยุดวันพุธ) โทร.02-281-5360-1