Home » ข่าวพีอาร์ » โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 69 องค์

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 69 องค์

อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 จำนวน 69 รูป ช่วงเช้าร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ และจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากพระเทพประสิทธิคุณ เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร (ผู้เกิดวันจันทร์) จำนวน 69 องค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา โดย โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมด้วยคณะปวงชนชาวไทย ศาสน์ กษัตริย์ และ สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ และ ประชานชนอีกเป็นจำนวนมากร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมแสดงถึงความจงรักภักดี ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหารอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ