ธารารมณ์จัดเสวนา “Home Development Today & Tomorrow”

ฝากข่าว โดย :

นายวสันต์ เคียงศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนา หัวข้อ “Home Development Today & Tomorrow” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  โดย ดร.กิตติ พัฒนพงศ์พิบูลย์ นายกสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ นายทวีจิตร จันทรสาขา นายกสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยากร และนางเปรมศิริ ดิลกปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพีอาร์ คอนซัลเทนท์ จำกัด ผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณโยชนา/คุณดวงพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์                               ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์

บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ โทร. 0-2319-7557,                  นันทพร บุญ-หลง

0-2319-0083 ต่อ 581, 594                                                       บริษัท  สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

E-mail : [email protected]                                                       โทร. 0-2693-7835-8 ต่อ 20