ชลิต อินดัสทรีฯ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2564

ฝากข่าว โดย :

ทุนการศึกษา

         นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และนางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์  บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์  “POP” มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงานที่เรียนดี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2564 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน และเป็นขวัญกำลังใจพร้อมเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน  อันนำไปสู่การพัฒนาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป   ณ สำนักงานบริษัท ชลิต อินดัสทรีฯ เมื่อเร็วๆนี้