Home » ท่องเที่ยว » โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

Centra by Centara Government Complex Hotel

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนซ้ายสุด) ให้การต้อนรับวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คนที่ 2 จากขวา) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับผู้ผ่านการอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Related Posts