Home » ท่องเที่ยว » โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับพิษณุโรจน์ พลับรู้การ

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับพิษณุโรจน์ พลับรู้การ

Centra by Centara Government Complex Hotel

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนขวา) ให้การต้อนรับพิษณุโรจน์ พลับรู้การ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด (คนซ้าย) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Related Posts