Home » ท่องเที่ยว » โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย แบบ New Normal

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย แบบ New Normal

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนขวา) ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คนซ้าย) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชล ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ