Home » ท่องเที่ยว » โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา และราชิรัช อุทาโย แบบ New Normal

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา และราชิรัช อุทาโย แบบ New Normal

Centra by Centara Government Complex Hotel

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (คนขวาสุด) ให้การต้อนรับคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 (คนตรงกลาง) และราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) (คนที่ 2 จากขวา) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ คมกฤช ทินกร ณ อยุธยา และราชิรัช อุทาโย ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำโดยการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้การรับรอง “ฉลากประหยัดน้ำ” ของการประปานครหลวง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ