ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ฝากข่าว โดย :

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม นำโดยคุณอำนวย สุวรรณรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการจากจังหวัดนครปฐมในโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้โมเดลของดั๊บเบิ้ล เอ “กระดาษจากคันนา” ที่มีส่วนช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งรู้จักการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในแนวคิด “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดย นำของเหลือใช้จากการผลิต อาทิ เปลือกไม้ เศษไม้ น้ำมันยางไม้ มาผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม2