Home » ข่าวพีอาร์ » ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย มีระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001พร้อมชมภาพยนตร์แบบ 4 มิติ เพื่อเรียนรู้โมเดล “กระดาษจากคันนา” ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาเป็นวัตถุดิบ ช่วยสร้างรายได้เสริมและยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ. ปราจีนบุรี สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อได้ที่ 085 835 0205 และ 085 835 0186