Home » ข่าวพีอาร์ » ดั๊บเบิ้ล เอ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลา จำนวน 700,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลองให้ยั่งยืน ณ ท่าน้ำวัดอรัญญไพรศรี จังหวัดปราจีนบุรี