ดั๊บเบิ้ล เอ หนุนเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม โชว์ R&D ต้นกระดาษสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับรองจากสวทช.

ฝากข่าว โดย :

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธดั๊บเบิ้ล เอ ในงานเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี          นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับรองจากสวทช.มาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ อาทิ การพัฒนาต้นกระดาษสายพันธุ์ใหม่ให้เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย สามารถเก็บเกี่ยว 3-5 ปี มีปริมาณไฟเบอร์ในเนื้อไม้สูง ลำต้นตรง กิ่งใบน้อยและทนทานต่อแมลงที่เป็นศัตรูพืช, การพัฒนาพีซีซีเคลือบแป้งด้วยเทคนิคการสร้างกลุ่มฟิลเลอร์และการใช้สารเคมีเสริมความแข็งแรงแบบคู่ในกระบวนการผลิตกระดาษโดยไม่กระทบต่อคุณภาพกระดาษ ทำให้กระดาษมีความทึบแสงและขาวสว่าง, ออกแบบโปรแกรมตรวจสอบระบบการผลิตกระดาษ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วขึ้น ช่วยลด Machine Downtime และลดการนำเข้าระบบจากต่างประเทศ  นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรม

ดั๊บเบิ้ล เอ

Related Posts