Home » ข่าวพีอาร์ » ดั๊บเบิ้ล เอ สร้างรอยยิ้มและสุขอนามัยที่ดีให้เยาวชน

ดั๊บเบิ้ล เอ สร้างรอยยิ้มและสุขอนามัยที่ดีให้เยาวชน

ดั๊บเบิ้ล เอ สร้างรอยยิ้มและความสุขในกิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 123” ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จังหวัดปราจีนบุรี โดยพี่ๆพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสาร่วมทำบุญในเดือนเกิด รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สู้ภัยโควิด-19 ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอล์ Double A Care และหน้ากากอนามัยให้กับครูและนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้พี่ๆจิตอาสายังได้สาธิตวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องให้กับน้องๆ อีกด้วย ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเยาวชนให้เติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดี