Home » ข่าวพีอาร์ » ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดโครงการหนังสือเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา มอบหนังสือ แผ่นซีดีและซองใส่ซีดี สำหรับใช้ในการอ่านและบันทึกเป็นหนังสือเสียง ให้กับห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย โดยมีคุณศักดิธร อุบลวัตร และคุณวรุณรดา กรุณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหนังสือเดซี เป็นตัวแทนรับมอบ