ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนการศึกษา

ฝากข่าว โดย :

ดั๊บเบิ้ล เอ Better Tomorrow ให้ใจ ให้แรงบันดาลใจ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับปริญญาตรี โดยมีพลตรีณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 และนายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559  ณ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จ.ฉะเชิงเทรา

5.16 ภาพข่าวมอบทุนบุตรทหาร_aa 5.16 ภาพข่าวมอบทุนฯบุตรทหาร_a

Related Posts