ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย

ฝากข่าว โดย :

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งต่อความห่วงใย มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย Double A Care อาทิ แอลกอฮอล์ 75%  หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และสิ่งของใช้จำเป็นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ ศูนย์พักคอย ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดและผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน