ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้พิการ

ฝากข่าว โดย :

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์ Double A Care อาทิ หน้ากากอนามัย และทิชชู่เปียก เพื่อสนับสนุนและส่งต่อความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้พิการที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  สำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อผู้พิการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ ในการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้ผู้พิการปลอดภัยจากโควิด-19 ในเฟสแรก พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 5,000 คน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Related Posts