ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแอลกอฮอล์ 15,000 ลิตร ช่วย 3 จังหวัด

ฝากข่าว โดย :

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนแอลกอฮอล์ ให้กับกรมสรรพสามิต 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ระยอง และปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 15,000 ลิตร เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลต่าง ๆ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ 3 จังหวัด นำไปใช้ประโยชน์เพื่อฆ่าเชื้อโรค การผลิตเจลแอลกอฮอล์ ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนช่วยให้ชุมชนและสังคมไทยปลอดภัยจากวิกฤตในครั้งนี้ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี