Home » ข่าวพีอาร์ » ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแอลกอฮอล์สู้ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแอลกอฮอล์สู้ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร

เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดั๊บเบิ้ล เอ ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งที่ผ่านมาดั๊บเบิ้ล เอ มีการมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี อาทิ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, รพ. กบินทร์บุรี, รพ. พนมสารคาม, รพ. สนามชัยเขต ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนและร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้