Home » ข่าวพีอาร์ » ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแอลกอฮอล์ ให้ รพ.ราชวิถี และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแอลกอฮอล์ ให้ รพ.ราชวิถี และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสู้โควิด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนางไพทร ลิมป์วรพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และนายชาญยุทธ ป้องกัน นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ รวมทั้งมอบให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อีก 2,000 ลิตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ที่ผ่านมาดั๊บเบิ้ล เอ ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยราชการ ชุมชน สาธารณสุขและโรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ รวมถึงพนักงานและลูกค้า พร้อมแนะนำวิธีการใช้แอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ให้หมั่นทำความสะอาดมือ กินร้อน ช้อนกลางประจำตัว และรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันสำคัญ ตามข้อมูลทางการแพทย์ที่ช่วยควบคุมการติดต่อของ “โรคโควิด 19” ขณะนี้