ดั๊บเบิ้ล เอ ปันความสุขในวันเด็กแห่งชาติ

ฝากข่าว โดย :

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษเพื่อลดโลกร้อน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 โดยได้สนับสนุน จักรยานและอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ตามคำขวัญประจำวันเด็กปี 2557 คือ “กตัญญู  รู้หน้าที่  เป็นเด็กดี  มีวินัย  สร้างไทยให้มั่นคง”

 

กิจกรรมวันเด็ก 2