Home » ข่าวพีอาร์ » ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนบริจาคขวดเปล่าเพื่อทำแอลกอฮอล์พกพาแจกใน “โครงการ ฃ.ขวดสู้โควิด-19”

ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนบริจาคขวดเปล่าเพื่อทำแอลกอฮอล์พกพาแจกใน “โครงการ ฃ.ขวดสู้โควิด-19”

ในภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตไวรัสโควิด-19 อาวุธป้องกันอย่างเช่น “แอลกอฮอล์” ขนาดพกพานับเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ฆ่าเชื้อไวรัส ควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังต้องเดินทางออกไปทำงาน หรือทำธุระในช่วงนี้ รวมถึงแอลกอฮอล์ก็ยังช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
แต่ด้วยปัญหาขาดแคลนขวดและบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุแอลกอฮอล์ “ดั๊บเบิ้ล เอ” จึงได้จัดทำ “โครงการ ฃ.ขวดสู้โควิด-19” ขึ้น เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมกันบริจาคขวดหัวสเปรย์ หรือขวดหัวปั้ม ขนาดพกพา 30- 100 ml. (มิลลิลิตร) ที่ไม่ได้ใช้แล้ว และทำความสะอาดให้เรียบร้อย ส่งกลับมาที่ดั๊บเบิ้ล เอ โดยดั๊บเบิ้ล เอ จะนำขวดเปล่าที่ได้รับบริจาคเหล่านี้มาทำความสะอาดอีกครั้งพร้อมฆ่าเชื้อ เพื่อใส่แอลกอฮอล์มอบคืนกลับให้ประชาชนผู้ที่ร่วมโครงการคนต่อ ๆ ไป และขวดบรรจุแอลกอฮอล์อีกส่วนหนึ่งจะมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนและผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับการแพร่ระบาด
ทั้งนี้ผู้บริจาค 5 ขวดเปล่าจะสามารถแลกรับแอลกอฮอล์พกพาได้ 1 ขวด โดยตอนนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ระดมขวดเปล่าจากพนักงานภายในไว้สำรองแล้ว แต่มีปริมาณจำกัด ทำให้ยังไม่สามารถรองรับได้ในวงกว้าง ดังนั้นในเบื้องต้นจะขอเปิดรับบริจาคขวดเปล่าในพื้นที่ฉะเชิงเทราก่อน โดยหากได้ขวดเปล่าเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ก็จะขยายจุดบริจาคและรับแอลกอฮอล์พกพาให้มากขึ้น สามารถดูจุดบริจาคขวดเปล่าได้ทาง https://qrgo.page.link/EePrf หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Double A Club หรือสอบถามโทร.1759 #ขอขวดสู้COVID19 #แอลกอฮอล์พกพาเพื่อคนไทย