ดั๊บเบิ้ล เอ ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาเพื่อลูกชาวนา

ฝากข่าว โดย :

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ขยายเวลารับสมัครลูกชาวนาที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการ “Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา” เพื่อส่งเสริมให้ลูกชาวนาได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี อันเป็นจุดเริ่มต้นก้าวสู่อนาคตที่ดี โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3) ทุนละ 2,000 บาท รวม 5,000 ทุน มูลค่าทุนการศึกษา 10 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1759 กด 5 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.DoubleAPaper.com/th/BetterTomorrow

ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา