ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ตัวแทนวินตัน (Winton) ,สภาการยาง,และสมาคมเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อยางพาราและการเกษตรไทย ร่วมประชุมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

ฝากข่าว โดย :

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ตัวแทนวินตัน (Winton)จากอังกฤษ,สภาการยาง,และสมาคมเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อยางพาราและการเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมประชุมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

            ฯพณฯ อำนวย ปะติเส, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฯ, อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,อดีตที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ,และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, จากสภาการยาง ร่วมด้วย นาย จิตรกร ลากุล (คนที่ 4 จากซ้าย), นายกสมาคม, สมาคมเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อยางพาราและการเกษตรไทย(สศยท)  และ   ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมประชุมเพื่อปรึกษาเรื่องการค้าต่างประเทศและระดมทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมถุงมือยางและการเกษตรฯ กับ นาย วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (คนที่ 3 จากขวา) ที่กระทรวงพาณิชย์  เมื่อเร็ว ๆ นี้