ดร.วรวุฒิ เข้าเยี่ยมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (National Village and Urban Community Fund Office)

ฝากข่าว โดย :

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ตัวแทนวินตัน (Winto) จากอังกฤษเข้าเยี่ยมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (National Village and Urban Community Fund Office)

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ และคณะเข้าเรียนพบและเยี่ยมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (National Village and Urban Community Fund Office) หรื สทบ. กับ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ, ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ (คนที่ 2 จากซ้าย) ทั้งนี้กองทุนหมู่บ้านฯ ถูกจัดตั้งทั่วประเทศโดย สหบ ถูกสนับสนุนเงินทุนส่วนใหญ่โดยรัฐบาลตั้งแต่ปี 2544 ขนาดจำนวนทั้งสิ้นกว่า 150,000 ล้านบาทมีผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี (AAA) ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ,) สำนักงานใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้