ซีเอ็ดผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญ 4 ฝ่าย จัดแถลงข่าวโครงการ “Total Solution to English Proficiency”

ฝากข่าว โดย :

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันภาษาอังกฤษ (สช.) ,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (ประเทศไทย) ได้ทำความร่วมมือในการจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษประดับประถมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557 รวมระยะเวลา 3 ปี จำนวนครูทั้งหมด 800 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการรองรับนโยบายประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. 2558

ทางบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงจัดให้มีการแถลงข่าว ลงนามบันทึกความเข้าใจ 4 ฝ่าย โครงการ “Total Solution to English Proficiency” และการบรรยายพิเศษโดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(หรือตัวแทน) เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดการงานแถลงข่าว

12.00 – 13.30 ลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารว่าง

13.30 – 13.45 กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการโดย นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด( มหาชน)

13.45 – 13.55 รับชม VTR ความเป็นมาของโครงการ Total Solution to English
Proficiency

13.55 – 14.10 ตัวแทน 4 ฝ่ายกล่าวถึงความถึงความสำคัญในการร่วมมือ

14.10 – 14.30 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

14.30 – 14.45 ลงนามในหนังสือบันทึกความร่วมมือ 4 ฝ่าย (MOU) ได้แก่
1. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผู้อำนวยการสถานบันภาษาอังกฤษ สพฐ .
4. นาย จูเลียน วาร์เดน ผู้จัดการภาคพื้นประเทศไทย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

14.45 – 15.15 ตัวแทนโรงเรียนรับมอบหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

15.15– 16.30 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Total Solution Training”

ทางบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนและผู้ติดตามร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในการลงนาม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ติดต่อประสานงานโครงการ :
แผนกที่ปรึกษาวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 08-6600-8867 (คุณมารุต)