เชิญชมขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558

ฝากข่าว โดย :

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปี 2558

วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2558

                  จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558

ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1สิงหาคม 2558 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา

เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน

โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี

นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน

พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ

วันที่  31  กรกฎาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ณ บริเวณแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1 ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา

และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าไปกด LIKE ได้ที่ www.facebook.com / งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อรับรางวัลผลโหวตในการจัดงานดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5380
และททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

ขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.photo.suphan.biz/haeteinpansa.html

Related Posts