คู่มือการใช้งาน e-LAAS ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ฝากข่าว โดย :

คู่มือ e-LAASรวมคู่มือ e-LAAS ลิ้งค์คู่มือการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำฏีกาในระบบ e-laas ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS KM) แต่ละพื้นที่

ในลิ้งค์มีส่วนที่เว้นช่องว่างในลิ้ง ให้ลบช่องว่างที่เว้นออกก่อน เพื่อให้สามารถเข้าไปในลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดคู่มือนะครับ

Download USER MANUAL e-LAAS
คู่มือประกอบการใช้งาน ระบบคลังความรู้(User Manual)
e-LAAS Knowledge Management System การปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท.
km.laas.go.th/laaskm2020/index.php/2009-01-19-06-49-20/e-laas-km/469-2020-01-07-19-33-33/file

Download คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
thaiburi.go.th/datacenter/doc_download/ a_050620_152413.pdf

คู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
maewong.go.th/dnm_file/project/ 229173116_center.pdf

คู่มือการโอนงบประมาณรายจ่าย ในระบบ e-laas องค์การบริหารส่วนตําบลยางน้ำกลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร
yangtai.go.th/site/attachments/ article/465/คู่มือการโอนงบประมาณรายจ่าย%20ในระบบ%20e.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำฏีกาในระบบ e-LAAS องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
chansen.go.th/files/com_citizen_guide/ 20200323114814ogzvi.pdf

Download คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจําปี
thadthong.go.th/media/k2/attachments/ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyZ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .pdf

PR Thai Government

ข่าว PR ข่าววันนี้ ข่าวสด ข่าวออนไลน์ สุขภาพ การดูแลสุขภาพ ข่าวบันเทิง ข่าวหนัง หนังใหม่ เรื่องย่อละคร และข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ