Home » ข่าวพีอาร์ » คาถามหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วิธีสวด และคำแปล

คาถามหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วิธีสวด และคำแปล

คาถามหาจักรพรรดิ เป็นพระคาถา บทสวดมนต์ ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็นคาถาที่รวมพุทธคุณครอบจักรวาลที่มีพลานุภาพมาก ช่วยปรับในเรื่องต่างๆ จากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดี หรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป คาถามหาจักรพรรดิ เป็นพระคาถาที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “ชมพูปติสูตร” ในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อกำราบทิฐิพญา ชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์ โดยผู้ที่รจนาพระคาถาบทนี้ขึ้นมาก็คือ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา
คาถามหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่

พระมหาจักรพรรดิ เป็นพระผู้เป็นดั่งร่มโพธิ์แก้วที่แผ่กิ่งก้านใบบุญบารมีมอบความร่มเย็นเป็นสุข ให้แก่ลูกศิษย์ทั่วทุกชนชั้นอย่างไม่มีประมาณตามแนวทางแห่งพระศรีอาริยเมตไตรย์โพธิสัตว์และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งพระคาถานี้เป็นพระคาถาหลักที่หลวงปู่ดู่ใช้ในการรวมบารมีแผ่เมตตาช่วย เหลือภพภูมิทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุ โดยท่านได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหลาย รวมทั้งพระคาถามหาจักรพรรดินี้ ให้แก่ลูกศิษย์ในรุ่นหลังต่อไปก็คือ พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร หรือ หลวงตาม้า แห่งวัดถ้ำเมืองนะ

คาถามหาจักรพรรดิ ควรสวดตอนไหน
โดยปกติ จะมีการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิที่วัดถ้ำเมืองนะ วันละ ๔ เวลาด้วยกัน คือ ตอนเช้าเวลา ๖.๐๐ น.-๗.๐๐ น. ตอนบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. ตอนเย็นเวลา ๑๘.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น. และรอบสุดท้ายเวลา ๒๐.๓๐ น. ซึ่งรอบสุดท้าย จะสวดแบบเต็มและสวดตามกำลังวัน ส่วนช่วงเวลาอื่นนั้นการสวดจะเริ่มจากตั้งนะโม ๓ จบแล้วก็สวดพระคาถามหาจักรพรรดิไปเลยจนครบเวลา ๑ ชั่วโมง หรือ ๑๐๘ จบ ซึ่ง หลวงตาม้า ได้เคยบอกกับลูกศิษย์ทั้งหลายไว้ว่า “บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดินั้นสามารถสวดได้ทุกเวลา” ถ้าใครสามารถสวดตลอดเวลาได้ยิ่งดี แต่ที่เน้นในช่วงเวลา ๒๐.๓๐ น.

วิธีการสวดมหาจักรพรรดิเพื่อปรับภพภูมิ
สำหรับท่านที่ไม่มีพระผงจักรพรรดิ
ขอให้ทำจิตน้อมรำลึกถึงพระพุทธรูปปางพระจักรพรรดิหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องและเริ่มสวดคาถา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ
(กราบ 3 ครั้ง แล้วสวดคาถามหาจักรพรรดิตามกำลังของผู้ที่เกิดในแต่ละวันดังนี้ คือ อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 และเสาร์ 10)

สวดคาถามหาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ
อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
หลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วย บทสวดว่า
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (ว่า 5 จบ)
แล้วกล่าวว่า พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ ให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

คำแปล คาถามหาจักรพรรดิ

– นะโมพุทธายะ (พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปป์นี้ อันได้แก่ นะ – พระกกุสันโธพุทธเจ้า ,โม – พระโกนาคมโนพุทธเจ้า , พุท – พระกัสสโปพุทธเจ้า, ธา – พระศรีศากยมุนีโคตโมพุทธเจ้า, ยะ -พระศรีอริยเมตไตยโยพุทธเจ้า )

– พระพุทธะไตรรัตนะญาณ (สุดยอดของ ศีล สมาธิ ปัญญา)

– มณีนพรัตน์ (สมบัติจักรพรรดิ อันได้แก่สมบัติหลัก 7 ประการ ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว แก้วมณี)

– สีสะหัสสะ สุธรรมา (สีสะ – ความคิด , หัสสะ – การกระทำ , สุธรรมา -การรู้ทั้ง 3 โลกธาตุ)

– พุทโธ ธัมโม สังโฆ (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

– ยะธาพุทโมนะ (พระศรีอริยเมตไตรย)

– พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา (การบูชาพระรัตนตรัย)

– อัคคีทานัง วะรังคันธัง (ไฟเผาทำลายกิเลสทั้งภายนอกภายใน)

– สีวลี จะมหาเถรัง (พระสีวลีเถระเจ้า ผู้เป็นเลิศทางลาภสักการะ)

– อะหังวันทามิ ทูระโต (ขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกสถาน )

– อะหังวันทามิ ธาตุโย (ขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล)

– อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ (ขอนมัสการโดยประการทั้งปวงในพระพุทธศาสนาด้วยเทอญ)

เพิ่มเติม บทสวด หรือ คาถายอดนิยม ทีคนส่วนใหญ่มักจะสวดเป็นประจำ

คาถาหลวงปู่ทวด

น้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด แล้วว่าคาถานี้
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา (3 ครั้ง )

คาถาหลวงปู่ดู่

น้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่ แล้วว่าคาถานี้
นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ ( 3 ครั้ง)

Related Posts