คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครรับทุน 38 ทุน

ฝากข่าว โดย :

Picture1

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย เปิดรับสมัครนักเรียนจบใหม่เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรวม 38 ทุน แบ่งเป็นทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทุนรัตนมงคล” จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาในสาขาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์ และทุน UTCC Gold” อีกจำนวน 35 ทุน  ผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-697-6769, 02-697-6805  หรือ  www.utcc.ac.th