ขอเชิญลูกค้าและผู้สนใจในเทคโนโลยี CAE เข้าร่วมงาน 2016 MSC’s Simulation and Analysis (S&A) Conference

ฝากข่าว โดย :

2016 MSC’s Simulation and Analysis (S&A) Conference

 

Sigma Solutions ร่วมกับ MSC Software ขอเชิญลูกค้าและผู้สนใจในเทคโนโลยี CAE เปิดประตูสู่ยุค THAILAND 4.0 ร่วมต่อยอดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์และจำลองแบบเชิงวิศวกรรม พบกับนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในปี 2016-2017 จากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และกรณีศึกษามากมายจากผู้ใช้ในกลุ่ม R&D ทั้งภาครัฐและเอกชน

“2016 MSC’s Simulation and Analysis (S&A) Conference”

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
เวลา 09.30 – 16.00 น.
ห้องอมาแรนธ์ เอ ชั้น 3
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

กำหนดการ

09.30 – 10.00 ลงทะเบียน, รับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.10 กล่าวต้อนรับ
10.10 – 10.30 Big Trend in Simulation & Regional Update
Mr.Alias Isa, Senior Country Manager / Regional Director, MSC Software ASEAN
10.30 – 11.00 The Next Generation CAE Technology – MSC Apex Fossa
Mr.MD Kemarol Ibrahim – Assistant Manager, MSC Software ASEAN
11.00 – 11.30 MSC Software Products Update – Marc, MSC Nastran, Adams 2016
Mr.MD Kemarol Ibrahim – Assistant Manager, MSC Software ASEAN
11.30 – 11.50 Digital Manufacturing Simulation with Form and Weld
คุณชัยฤทธิ์ อู่พิชิต, Managing Director, Sigma Solutions
11.50 – 12.10 Wiring Harness Component Development with Patran & Marc
คุณพรทิพย์ ตาบโกศัย, Thai Summit Harness
12.10 – 13.10 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.10 – 13.40 Multi Body Dynamic Co simulation with CFD and DEM
คุณชัยฤทธิ์ อู่พิชิต, Managing Director, Sigma Solutions
13.40 – 14.00 Structural Analysis for Rear Bumper throught FEM with MSC Apex
ดร.พีรพงษ์ เกียรติ์ศักดิ์ศรี, สถาบันยานยนต์
14.00 – 14.20 The Influence of Weight Distribution on the Handling Characteristics of
Intercity Bus under Steady State Vehicle Cornering Condition with Adams
คุณเอกลักษณ์ พรมภักดี, วิศวกรรมเครื่องกล, ม.เทคโนโลยีสุรนารี
14.20 – 14.40 Residual Stress Effect Comparison between Hot and Cold Work for
Pressure Vessel Fabrication with Patran & Nastran
คุณณัฐวุฒิ พึ่งน้อย, REPCO, SCG Chemical
14.40 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.20 Application of Metal Forming Finite Element Software Simufact.forming
for Biomechanics
ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง, วิศวกรรมโลหการ, ม.เทคโนโลยีสุรนารี
15.20 – 15.40 CNC Machines Axes Ball Screw System Vibration Monitoring for Defect
Diagnosis with Adams
ดร.ชนะ รักษ์ศิริ และทีมงาน, วิศวกรรมอุตสาหการ, ม.เกษตรศาสตร์
15.40 – 16.00 ถาม-ตอบ / Promotion / Lucky Draw

ผู้ที่เหมาะจะเข้าร่วมสัมมนา (จำนวนไม่เกิน 2 ท่านต่อหน่วยงาน)
– ลูกค้าผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของ MSC Software และ Simufact
– ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ด้านวิศวกรรม R&D
– วิศวกรออกแบบ R&D วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรแม่พิมพ์
– อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจงานด้าน CAE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2862-1188
www.sigmasolutions.co.th
facebook.com/SigmaThailand

CLICK ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.sigmasolutions.co.th/event-detail.php?id=9