Home » ข่าวพีอาร์ » ขอเชิญร่วมพิธี ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ขอเชิญร่วมพิธี ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

หรือ เพื่อเรียน (ฟรีทุกวิชา)

พยากรณ์ศาสตร์แนวพุทธ: สัตตาภิธรรม, กรรมจักร  

อานุภาพกสิณ : ศิลปะแห่งการใช้สมาธิ

พุทธาคม : อานุภาพแห่งพระไตรรัตน์

การทำบายศรีแนวพุทธ

ในวันพฤหัสฯ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รอบแรก เวลา ๑๘.๐๐ น., รอบสอง เวลา ๒๐.๐๐ น.

และวันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 รอบแรก เวลา ๐๙.๐๐ น., รอบสอง เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ (เลขที่ 276/33 ตั้งอยู่หมู่บ้านทวีสุข ตรงข้ามวัดใหม่พิเรนทร์ 

แยกโพธิ์สามต้น  ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ)  

รถเมลล์สาย 40,56,149 และ ปอ.177, 40, 56 ผ่านหน้ามูลนิธิ,

ส่วนสาย 57, 19 ผ่านแยกโพธิ์สามต้น,รถซูมารุศิริราช-คลองสาน หรือตลาดพลู, สามล้อศิริราช พรานนก สะดวกในการเดินทาง

กรณีที่ไหว้ครูเพื่อเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ /Home.php www.komcome.com

สมัครเรียนด้วยตนเองที่มูลนิธิ  เริ่ม 25 มิ.ย. 2554 เป็ฯต้นไป ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

 หรือสมัครในวันไหว้ครูก็ได้

 ต้องเข้าร่วมพิธีไหว้พระบรมครูฯ จึงได้สิทธิ์ในการเรียนวิชาต่าง ๆ

ค่าบูชาครู: วิชาละ ๙๙ บาท  

หลักฐานการสมัคร:

-รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

-ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแล้ว

ถามรายละเอียดทาง email ที่ komcome2554@gmail.com

หรือโทร. 02 465 4406, 08 -7713-5416, 08 – 6906-6484

www.komcome.com

http://youtu.be/1gkHUgEg_gU