Home » ยานยนต์ » ก.คมนาคม เยี่ยมชมโรงงาน สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น โครงการยานยนต์สมัยใหม่ ฝีมือคนไทย

ก.คมนาคม เยี่ยมชมโรงงาน สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น โครงการยานยนต์สมัยใหม่ ฝีมือคนไทย

ก.คมนาคม เยี่ยมชมโรงงาน สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น

โครงการยานยนต์สมัยใหม่ ฝีมือคนไทย

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการยานยนต์สมัยใหม่ และชมการออกแบบต้นแบบรถโดยสารขนาดเล็กตัวถังอลูมิเนียม ชมไลน์ผลิตเรืออลูมิเนียม และเครื่องจักรสนับสนุน พร้อมชมโรงงานการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ชั้นสูงเพื่อการส่งออก ของบริษัท  สกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด โดยมี นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย พร้อมนายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการบริหาร และ นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้