การวางระบบ PDPA บน PIM : Work-based Education การจัดระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกมหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ได้

ฝากข่าว โดย :

พีไอเอ็ม เชิญร่วมฟัง บรรยายและเสวนาพิเศษรูปแบบออนไลน์ PIM’s Work-based Education Forum#12 ในหัวข้อ “การวางระบบ PDPA บน PIM : Work-based Education

การจัดระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกมหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ได้”PDPAสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญร่วมฟังบรรยายและเสวนาพิเศษรูปแบบออนไลน์ PIM’s Work-based Education Forum#12 ในหัวข้อ “การวางระบบ PDPA บน PIM : Work-based Education การจัดระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกมหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ได้” กับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 นี้ เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาต้องวางระบบและเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ผู้รับบริการวิชาการ – วิจัย ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บรรยายหัวข้อ “PIM Work-based Education in International Context” พร้อมการบรรยายจากคณะผู้บริหารในบทบาทที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปรับหลักการตามกฎหมายให้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ การจัดการระบบข้อมูลของบุคคลในองค์กร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับระบบ PDPA เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

สามารถรับชมผ่านช่องทาง Facebook LIVE : PIM Ready to Work (facebook.com/pimreadytowork)

หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านลิงก์ forms.gle/wKLEaFSHyVAvPUDR6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกนกวรรณ พันธุ์ชื่น (คุณน้อง) โทรศัพท์ 02 855 0277 หรือ คุณจรินภรณ์ รชตะบริรักษ์ (คุณนิว) โทรศัพท์ 02 855 1096