Home » ข่าวอสังหาริมทรัพย์ » การนิคมอุตสาหกรรมหนองแค คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม จากสภาอุตสาหกรรมฯ

การนิคมอุตสาหกรรมหนองแค คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม จากสภาอุตสาหกรรมฯ

การนิคมอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  หนึ่งในธุรกิจภายใต้การดำเนินการ จัดการบริหารพื้นที่โครงการ โดย บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความสำเร็จของการบริหารพื้นที่ที่ดีเยี่ยมให้แก่ผู้ประกอบการ ภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตลอดจนชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้างผลประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน  ส่งผลให้ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  จนสามารถคว้า “ รางวัลนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้าน Smart Water” และ  “รางวัลการรักษาระบบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ ECO-Excellence “  ซึ่งนับเป็น 2 รางวัลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม ในงาน ECO INVOVATION FORUM 2020  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายอภิเชษฐ นุ้ยตูม Engineering Solution Business Manger และนายอนุชิต พยอมน้อย  Industrial Estate Business Manager เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ไบเทค บางนา

                นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์   เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้เข้าสู่เป้าหมายของการเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอันดับต้น ๆ ของทวีปเอเชีย

Related Posts