Home » ข่าวไอที » งาน August Series 2020 งานประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐและเอกชน

งาน August Series 2020 งานประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐและเอกชน


กระทรวงดิจิทัลฯร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เปิดงาน August Series 2020 งานประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐและเอกชนครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี รองรับการปรับตัว หลังวิกฤตโควิด

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์ อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงาน August Series 2020 งานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของบุคลากรทั้งจากภาครัฐ และเอกชน  ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลกที่ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเพื่อตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 


Related Posts