กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ น้ำบาดาล ยั่งยืน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั่วไทย

ฝากข่าว โดย :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือ DGR ต่อยอดนโยบายถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล ไปยังชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายอย่างมีระบบให้เกิดเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัวโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ และเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้ำบาดาล ได้มีส่วนร่วมแสดงไอเดีย และแนวคิดซึ่งจะนำไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้น้ำบาดาลต่อไป

ในโอกาสนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวด ภายในหัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน 2 นาที ไม่จำกัดโปรแกรมตัดต่อ โดยมุ่งเน้นสื่อสารเรื่องราว “น้ำบาดาล” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมน้ำบาดาลยั่งยืน โดยสามารถนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจตามมุมมองของตนเอง อาทิ การใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู นวัตกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล หรือการพัฒนาพื้นที่น้ำบาดาลเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ [email protected] โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 6 คลิปสุดท้าย วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้เป็นเจ้าของเรื่องและคลิปประกวดที่ทีมงานเป็นผู้ผลิตให้เพื่อเผยแพร่ และเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ชนะการประกวด ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 2,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Groundwater Challenge

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประสานงาน
คุณอาบบุญ พิชัยพันธุ์ โทร. 094 323 9235
คุณอัจฉรา สุริยาประสิทธิ์ โทร. 061 914 2241