ร่วมขับเคลื่อน “ครัวปันอิ่ม” ช่วยชาวนนทบุรี สู้ภัยโควิด-19

ฝากข่าว โดย :

กรมการแพทย์แผนไทยฯ-วัดพุทธปัญญา-มูลนิธิสืบนาคะเสถียร -พันธมิตรสื่อมวลชน-ซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อน “ครัวปันอิ่ม” ช่วยชาวนนทบุรี สู้ภัยโควิด-19ครัวปันอิ่ม

พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาส วัดพุทธปัญญา พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขามูลนิธิสืบนาคะเสถียร และพันธมิตรสื่อมวลชน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายอภิวัฒน์ จ่าตา สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และ ดร.ศฎาวุฒิ กุลมณี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟครัวปันอิ่ม

ร่วมมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขนม หน้ากากอนามัย และเมล็ดพันธุ์เจียไต๋ ในโครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยมี นายสมจิตต์ วุฒิสุทธิ์ ประธานชุมชนศิริชัยพัฒนา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนบริเวณรอบๆ วัด และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบ่งเบาภาระบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี ครัวปันอิ่มครัวปันอิ่มครัวปันอิ่ม