ท่องเที่ยว

“TravelersBox” ติดตั้งตู้คีออสในสนามบินชางงีของสิงคโปร์ ให้นักท่องเที่ยวแลกเศษเงินเหลือใช้ก่อนเดินทางกลับประเทศ

infoquest : Feb 23, 2017
TravelersBox สานต่อความสำเร็จในกรุงโตเกียวและมะนิลา ด้วยการติดตั้งตู้คีออสใหม่พร้อมใช้งานในสิงคโปร์ ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินชางงีของสิงคโปร์ไม่ต้องกังวลกับเศษเงินสกุลต่างประเทศที่เหลือในกระเป๋าอีกต่อไป... 
More »